LEVERTIJDEN:
Omdat Zandloper (Davinci) bijna alles zelf maakt is er voor gekozen geen grote vooraden aan te houden van de getoonde beeldjes en sieraden. Hierdoor is er een levertijd  mogelijk, het streven is dat wij zo snel als mogelijk het door u gewenste artikel verzenden. 
Het enige wat wij zelf niet doen is  graveerwerk, daardoor is bij de eventuele graveerplaatjes en steengraveringen een levertijd standaard. Indien er 'spoed' is bij een door u gewenste levering kunt u ons altijd bellen of e-mailen over mogelijkheden.

GRAVURE:
Voor gravures is er informatie bij LINK.

VERZENDEN EN VERPAKKEN:
Voor het verzenden van pakketten maakt Zandloper (Davinci) gebruik van Postnl.
Het verpakken van een asbeeldje ter verzending wordt door ons met de hoogst mogelijke aandacht gedaan. Het beeld wordt in vloeipapier verpakt waarna deze in een representatieve verpakking wordt gedaan met kunststof chips als buffermateriaal. Deze verpakking wordt ingepakt in glanspapier. Dit geheel wordt in een nette kartonnen verzenddoos geplaatst met luchtzakjes als buffer. Eventueel bijgevoegde artikelen worden ook in deze doos bijgevoegd. Aan de buitenzijde is een strakke, geprinte adressticker met daarbij, indien noodzakelijk,  een  "breekbaar" vermelding. De doos is met papieren tape afgesloten (geen plakband). Er worden geen verdere reklame-uitingen gedaan behalve onze naamsvermelding op de adressticker.
Na het aanbieden bij de PostNL wordt direkt een melding gedaan van een volgcode waarbij u het pakket via internet kunt volgen tot en met de bezorging bij het verzendadres ( een juist emailadres noodzakelijk).

Pakketten worden op werkdagen overdag aangeboden. Houdt u er rekening mee dat er op maandag op veel plaatsen geen bezorging is door de Postnl.
Kies een bezorgadres waar daadwerkelijk iemand aanwezig is - dat kan ook het adres van uw werk of een familielid zijn.


BETALINGEN EN VERZENDKOSTEN:
De mogelijkheden van betalen -U kunt bij uw bestelling aangeven op welke manier u het artikel wenst te betalen:
-1; iDEAL.
U betaalt op de voor u vertrouwde manier per bank door middel van iDEAL. Zodra de betaling bij ons is gemeld, zal uw bestelling meteen in behandeling worden genomen.


-2: Vooraf betalen.
U maakt het totaalbedrag over op het bankrekeningnummer
NL85 SNSB 0940 8611 86
van Davinci.

-3 Factuur
Bij aflevering moet het hele factuurbedrag binnen twee weken na levering worden voldaan.BESCHADIGDE PAKKETTEN:
ACCEPTEER GEEN BESCHADIGDE PAKKETTEN, maar geef die meteen retour aan de bezorger!
Een beschadigd pakket wordt kostenloos teruggezonden aan Davinci.


RETOURZENDINGEN:
Retourzendingen, om welke reden dan ook, zijn altijd voor rekening van de klant.

Retouradres:
Artikelen kunt u retour sturen naar het volgende adres:

Davinci - Zandloper
T.a.v. Klantenservice
van Heemstraweg 128 b
6621 KL Dreumel
Nederland


Indien u telefonisch contact wenst: 0487-573985 (09:00-15:00 uur op werkdagen)
Indien u een melding via e-mail wenst: info@da-vinci.nu


RECLAME:
Indien u niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. van u, doch uiterlijk BINNEN 4 werkdagen na levering, per e-mail.

Zandloper (Davinci) zal iedere klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven.
U bent als klant gerechtigd BINNEN 14 dagen na levering de bestelling aan Davinci retour te sturen, onbeschadigd, voorzien van de originele verpakking, geldige reden en voldoende gefrankeerd. Dit geldt niet voor speciale opdrachten als graveerwerk, persoonlijke ontwerpen etc. De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan Davinci kenbaar te worden gemaakt.


NIET AANGEMELDE RETOURZENDINGEN ZULLEN NIET WORDEN GECREDITEERD.


Zandloper (Davinci)  behoudt zicht het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer er vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
DE GEMAAKTE VERZENDKOSTEN WORDEN NIET GECREDITEERD. Uw verzendkosten worden uiteraard wel gecrediteerd als wij het zijn die fouten hebben gemaakt in het produkt.


 

AANSPRAKELIJKHEID:
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze shop en site en de daarin opgenomen gegevens, kan Davinci niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens.
Davinci aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze shop en site, (on)bereikbaarheid van de shop en site of programmatuur.

COPYRIGHT:
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.
Deze rechten berusten bij Davinci. Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Davinci is het niet toegestaan de site of artikelen en producten hieruit van Davinci, Davinci shop, Zandloper webshop of enig onderdeel hiervan te kopiëren en/ of te publiceren.
EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Davinci blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte produkten tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.
Deze pagina bevat  algemene regels en wetenswaardigheden, dus niet de Algemene Voorwaarden. Voor deze: zie "Algemene Voorwaarden"
.
Deze zijn in de shop in te zien en te downloaden.
Op al onze transacties zijn de Algemene Voorwaarden van Davinci van toepassing.

 

.